Ring til vores booking afd.

70 44 44 04

Pædagogisk, sundheds- og psykiatrifagligt vikarbureau.

Hos Altid Vikar kommer mennesket altid først. Borgeren er i centrum. Fokus er på kontinuitet, kvalitet og ordentlighed. Det slår igennem i vores arbejde på alle områder:

  • Vi ansætter kun de bedste medarbejdere efter personlige samtaler.
  • Vi sikrer altid det bedste match mellem borger og vikar – gennem landets største bookingafdeling.
  • Vi har eget udviklet uddannelsesprogram, hvor vi løfter vores medarbejderes kompetencer.
  • Vi er landets største udbyder af senior vikarer, der arbejder på anderledes og fleksible vilkår.

Vi gør en forskel, ikke bare i forhold til kvalitet og faglighed, vi har også den højeste dækningsprocent med over 98 %’s dækning af adspurgte vagter – som årsgennemsnit – og 95 % dækning af vagter i sommerperioden 2023.

Vores vikarer er uddannede som bl.a. Pædagoger, Specialpædagoger, Socialpædagoger, SSA’er, SSH’er, Handicaphjælpere, Sygeplejersker foruden et antal meget erfarne specialister, hjælpere/assistenter og seniorer.

Kindergarten Children Singing And Dancing, Generative AI

Altid Vikar i hele landet

Når vagtplanen på dit bosted eller plejehjem pludselig ikke hænger sammen, har du brug for en plan B. Du har brug for, at dygtige medarbejdere kan træde til, når bl.a. ferie, kursus og sygemeldinger trænger sig på.

Hvis du får nye beboere, så får du brug for ekstra personale og du får brug for fleksibiliteten.

Altid Vikar har over 1100 kompetente vikarer i hele landet, som står klar til at hjælpe, når vagtplanen pludselig må ændres.

Kontakt vores Bookingafdeling på 70444404, hvis du har brug for hjælp – vi har åbent fra 06.00 til 24.00 alle dage.

Pædagoger til Daginstitutioner

For 0,- kr. får du bemandingssikkerhed, når du har sygdom, fravær og ferie blandt dit faste personale i daginstitutionen. Det koster ikke ekstra (for dig) at have 1150 medarbejdere stående stand-by til når du skulle få brug for deres hjælp.
 
Du får adgang til uddannet personale.
Du får adgang til Seniorvikar teamet.
Du får fleksibilitet og du kan bestille ned til 4 timer.
 
Og det koster faktisk mindre at bestille en vikar, end at have en fast medarbejder på overtidsbetaling. Du undgår samtidig at slide dit faste personale ned, når de skal dække dobbelt vagter.
 
Book en vikar hos Altid Vikar. Få sikkerhed for altid at kunne dække behovet.
 
Pædagogiske og sundhedsfaglige vikarer. Hver dag. Døgnet rundt.
Ring på 70444404 og bed om assistance.
 
 
 
 
 
 
 

Altid Senior Vikar

Altid Senior Vikar er for dig, som er + 55 år. Måske du er parat til at skifte mange års slid ud med selvbestemmelse og færre arbejdstimer, eller måske du er gået på pension og har stadig lyst og energi til at arbejde på en ny og anderledes måde.

Tjen fx op til ca. 10.000,- kr. ekstra om måneden, hvis du arbejder 2 dage om ugen.

Vi er rigtig godt igang og seniorer er ude på bosteder og daginstitutioner rundt om i landet.

NYT INFO. MØDE OM HVORDAN DU BLIVER SENIOR VIKAR. TORSDAG DEN 29′ FEBRUAR KL. 11.00 TIL 12.30 PÅ VORES ADRESSE I MARKEDSSTRÆDE 12. 3400 I HILLERØD.

Vi har vikarer, der kan førstehjælp, skærmning, forflytning, konflikthåndtering og respiratorisk overvågning

Akut vikar

Har du behov for en vikar her og nu, så finder vi en. Og hvis vi kan, så finder vi en der allerede kender jeres institution. Også vikarer til BPA ordninger.

Planlagt vikar

Har du en medarbejder der er langtidssyg, skal på kursus eller lignede sender vi er vikar. Vikaren bookes fra 24 timer, til en måned før vagtens start.

Fast vikar

Har du brug for at en vikar der kan indgå i et fastlagt rul i en korter eller længer periode, så finder vi den rigtig vikar til dig.

Skærmning

Har du brug for at få skærmet en borger i en periode, har vi stor erfaring med borgere med særlig behov.

Overvågning

Har du brug for overvågning af en beboer har vi altid en vikar der kan træde til - så dit faste personale kan blive på gulvet. Vi har også personale med uddannelse i respiratorisk overvågning

Udadreagerende borger

Vi har stor erfaring med borgere med udadreagerende adfærd. Vi har vikarer med stor erfaring i forebyggelse af vold og magtanvendelse gennem en konfliktnedtrappende tilgang - Low Arousal m.m

Solistprojekter

Har du, i en korter eller længer periode, behov for at en borger dækkes 1:1 eller 2:1 kan vi hurtigt sætte et professionelt team. Dette kan være i institutionen eller eksempelvis i lejet bolig.

Daginstitutioner​

Har du behov for hjælp i din daginstitution? Vi har personale med stor erfaring fra både børnehave og vuggestue. Mange har erfaring med særbehov og inklusions børn.

Børsens Gazelle 2022 & 2023….

Så kom der endnu en Gazelle forbi Altid Vikar. Vi takker stolt for anerkendelsen og sender roserne videre til vores over 1100 medarbejdere. Tak til alle medarbejdere, der lægger en kæmpe indsats med borgernær velfærd ude på gulvet på landets bosteder, plejecentre, daginstitutioner og hos sårbare borgere, der kræver en særlig indsats.

Kvalitet, kontinuitet og Leveringssikkerhed

Som det fremgår af vores værdigrundlag, så ønsker vi at drive vores virksomhed med fokus på etik, kontinuitet og faglighed og herigennem finde succes i arbejdet, sammen med vores kunder, og de sårbare og udsatte borgere, der har behov for hjælp.

Derfor ses vores værdigrundlag allerede i rekrutteringsprocessen af nye medarbejdere. Vi insisterer på at screene alle nye medarbejdere, og vi insisterer på at kvalitet og faglighed skal være i top. 

Det ses i vores konkurrencedygtige og gennemskuelige priser. Alle vikarer aflønnes efter samme vilkår og samme aftaler med kunden/arbejdspladsen. Vi forfordeler ikke.

Det ses ved, at mange af vores vikarer har vist deres værdi på gulvet – inden de blev vikar. Mange er blevet anbefalet af en ven, eller en kollega, og mange er blevet anbefalet til os via vores gode netværk.

Med det absolut bedste booking-team i landet forsøger vi at skabe kontinuitet og så få udskiftninger i vikarteamet som muligt. Du oplever ikke mange nye ansigter – med mindre du har brug for flere hænder.

Som kunde har du automatisk adgang til vores bookingsystem 24 timer i døgnet.

Opret vagter når det passer dig - hvor det passer dig.

Mennesket Først 

Hos Altid Vikar har vi mennesket i fokus.

Det betyder helt konkret, at mennesket kommer først i alle henseender.

Alle mennesker har ret til det bedst mulige liv og vi sætter en ære i at tilbyde den hjælp, der sikrer netop dette hos de mennesker vi samarbejder med.

Dette gør sig gældende uden for vores organisation såvel som inden for vores organisation.

Dette er vores etiske ståsted.