Altid Vikar

Støtte af omfattende karakter

Fast team til solistprojekter

Altid Vikar levere et fast team til solistprojekter hvor borgere, der har brug for omfattende støtte, kan få den intensive hjælp, de har brug for. 

Det kan eksempelvis være borgere med autisme spektrum forstyrrelser med svære følgetilstande, der kræver 1:1 støtte hele døgnet eller til visiteret hjemmesygepleje hos borgere med ALS.

Fast team af erfarne medarbejdere

Altid hjælp at
hente hos os

Vi kan levere et fast team af meget erfarne medarbejdere fra lignende opgaver med pædagogisk eller sundhedsfaglig baggrund. Vi kan levere hjælpen landsdækkende i en aftalt udstrækning i kortere eller længere tid.

Psykiatrien

Vi leverer Altid Vikarer til velfærden i Danmark inden for fire områder: Daginstitutioner og skoler, Handicapområdet, Pleje og sundhed og Psykiatrien.

Vi sætter mennesket først

Det er almindeligt kendt, at overarbejde øger stress. Vi leverer strategisk vikardækning, så dine medarbejdere kan undgå stress og ringe trivsel pga. overarbejde

Kvalitet, kontinuitet
og sikker levering

Vi tilbyder erfarne Altid Vikarer, der kan interagere med borgere med psykiatriske diagnoser. Vores vikarer har en faglig og erfaringsmæssig baggrund med psykiatriske patienter.

Scroll to Top

Book an appointment