SOLISTPROJEKTER


 

Det er ikke alle borgere, der passer ind i de etablerede tilbud. Altid Vikar ApS tilbyder derfor effektiv etablering, grundig eksekvering og kyndig bemanding af særaligt tilrettelagte solistprojekter til borgere, der ikke passer ind i et bo- eller behandlingstilbud, da de eksempelvis:

  • Har brug for særlig støtte op til 24 timer i døgnet

  • Er selvskadende eller destruktive

  • Er truende, voldsomt udadreagerende eller direkte farlige for deres omgivelser

Altid Vikar ApS har mange års erfaring med at lede og bemande solistprojekter (dét, der tidligere hed enkeltmandsprojekter), hvor en borger får et midlertidigt botilbud/ophold efter at kommunens øvrige tilbud ikke har vist sig at være fordelagtige for borgeren. Vi oplever som oftest, at de borgere, vi har i vores solistprojekter, er så alvorligt fysisk eller psykisk syge eller invaliderede, at de sjældent får et normalt liv. Vi mener dog ikke, det er umuligt, at borgerne på sigt kan få et værdigt og meningsfuldt liv. Derfor arbejder Altid Vikar ApS med et hovedmål om et værdigt liv for borgeren, mens delmålene tager udgangspunkt i borgerens behov og helbredstilstand.

Borgeren får et trygt og skræddersyet tilbud, hvor rammerne om borgeren og det faglige indhold tager udgangspunkt i vores 7 retningslinjer:

  1. Trygge og funktionelle fysiske rammer – vi tager også geografiske hensyn ift. borgers egne ønsker og netværk.
  2. En tæt og god relation skaber mere tryghed og bedre progression – vi matcher vores personale med borgeren.
  3. Ledelsessupervision af medarbejderne i projektet – vores ledelse har mange års erfaring fra psykiatrien, botilbud og øvrige solistprojekter – der afholdes løbende og efter behov møder om borgerens progression.
  4. Mål- og delmål – der tager udgangspunkt i, at vi i et tålmodigt samarbejde med borgeren arbejder på at rydde forhindringer for et værdigt liv af vejen. Vi hjælper efter behov ved udredning, behandling og medicinhåndtering/samarbejde med speciallæger.
  5. Hverdagsmestring – vores pædagogiske team arbejder på, at borgeren så hvidt muligt lærer at begå sig selv og dermed udvikler eller genoptræner sociale og personlige kompetencer, der som minimum gør borgeren i stand til at indgå i et botilbud, men som også gør, at borgeren støttes i evt. at kunne genoptage et aktivt medborgerskab på sigt.
  6. Resocialisering – vi introducerer under skærpet hensyn og skærmning borgeren for omverdenen – om det handler om familiebesøg, skole, arbejde eller indkøb i netto støtter vi op om borgeren.
  7. Skærmning for belastningssituationer – selvskadende og udadreagerende borgere har i særlig grad brug for fagprofessionel skærmning ift. egne udfordringer og omverdenen.

Med andre ord placeres borgeren for en tid i et trygt miljø, hvor fagpersonale mandsopdækker og hjælper borgeren med at skabe progression i forhold til et værdigt liv. Altid Vikar ApS afrapporterer løbende eller efter behov og arbejder tæt sammen med kommune og andre relevante myndigheder.

KONTAKT OS NU PÅ  70 44 44 04