Altid Vikar

Leverandør af velfærd

Vi leverer til

Vi leverer medarbejdere til velfærden inden for fire områder: Daginstitutioner og skoler, Handicapområdet, Pleje og sundhed og Psykiatrien. Hertil kommer solistprojekter og vikarer til sikrede institutioner.

Vi leverer høj faglighed og vores vikarer kan bl.a. yde førstehjælp, forflytning, respiratorisk overvågning, konflikthåndtering og skærmning. Vores personalekonsulenter matcher alle vagter med den bedste vikar, uanset om det er akut eller planlagt. Der er altid et menneske, der booker og sikrer en høj kvalitet i arbejdet.

Akut vikar

Har du brug for en vikar her og nu, så har vi et godt og empatisk menneske. Og hvis muligt, så har vi en, der kender din institution i forvejen, så der er fokus på kontinuitet og tryghed.

Dagtilbud

Har du behov for pædagoger? Vi har personale med stor erfaring fra både børnehave og vuggestue. Mange af vores medarbejdere har erfaring med inklusionsbørn.

Planlagt fravær

Har du brug for, at en vikar kan indgå i et fastlagt rul i en kortere eller længere periode, så finder vi den rigtige vikar til dig. Fx ved langtidssygemeldinger, kurser, uddannelse, barselsorlov mv.

Respiratorisk støtte

Har du brug for overvågning af en borger inden for sundhedsområdet, så har vi altid en sundhedsvikar, der kan træde til. Vi har også medarbejdere med uddannelse i respiratorisk overvågning.

Enkeltmandsprojekter

Er der i en kortere eller længere periode behov for, at vi hjælper eller skærmer en borger 1:1 eller 2:1, så kan vi hurtigt sætte en team op. Det kan være på institutionen eller anden bolig, hvor teamet kan være sammen.

Udadreagerende

Vi har vikarer med stor erfaring i at forebygge konflikter, vold og magtanvendelse gennem en konfliktnedtrappende tilgang. Mange af vores medarbejdere har årelang erfaring med bl.a. Low Arousal.

Nye kunder er altid velkommen

Altid hjælp at hente

Nye kunder er altid velkommen. Det er helt uforpligtende at blive oprettet som kunde, bestille et møde eller at blive ringet op for at høre mere om, hvordan vi bedst kan hjælpe med vikardækning akut eller fast.

Har du akut brug for hjælp, så tøv ikke med at kontakte os.

Vikarer til velfærden

Vi leverer Altid Vikarer til velfærden i Danmark inden for fire områder: Daginstitutioner og skoler, Handicapområdet, Pleje og sundhed og Psykiatrien.

Strategisk vikardækning

Det er almindeligt kendt, at overarbejde øger stress. Vi leverer strategisk vikardækning, så dine medarbejdere kan undgå stress og ringe trivsel pga. overarbejde

Book vikarer til psykiatrien

Vi tilbyder også erfarne Altid Vikarer, der kan interagere med borgere med psykiatriske diagnoser. Vores vikarer har en faglig og erfaringsmæssig baggrund med psykiatriske patienter.

Scroll to Top

Book an appointment