Altid Vikar

Handicapområdet

Vi giver borgerne den bedst
mulige hverdag

Vores medarbejderes vigtigste kerneopgave er at sørge for, at borgere med fysiske handicap og udviklingshandicap får den rigtige støtte og hjælp. Vi arbejder for at give borgerne den bedst mulige hverdag, når det faste personale er fraværende.

Vi har erfarne og empatiske medarbejdere, der er pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, handicaphjælpere eller medarbejdere med specifik plejeerfaring inden for handicapområdet. Kravet er, at vores vikarer har minimum to års erfaring, kan respiratorisk overvågning, forflytte, førstehjælp, har kørekort og erfaring med at arbejde i teams.

Fleksible løsninger til forskellige behov

Vi leverer Altid Vikarer til bosteder for borgere med fysiske handicap og udviklingshandicap, plejecentre, BPA-vikarer, sygeplejevisiterede borgere til eget hjem, selvejende og private institutioner.

Vi leverer til velfærden

Vi leverer Altid Vikarer til velfærden i Danmark inden for fire områder: Daginstitutioner og skoler, Handicapområdet, Pleje og sundhed og Psykiatrien.

Strategisk vikardækning

Det er almindeligt kendt, at overarbejde øger stress. Vi leverer strategisk vikardækning, så dine medarbejdere kan undgå stress og ringe trivsel pga. overarbejde

Sundhedsvikarer

Vores Altid Vikarer bidrager til, at kvaliteten i pleje- og omsorgssektoren bliver ved med at være på et højt niveau ved fravær af det faste personale i kortere eller længere perioder.

Scroll to Top

Book an appointment