Altid Vikar

Strategisk vikardækning

Undgå stress på arbejdspladsen​

Det er almindeligt kendt at overarbejde øger stress. Vi leverer strategisk vikardækning, så dine medarbejdere kan undgå stress og ringe trivsel pga. overarbejde. Mange af vores samarbejdspartnere oplever, at mængden af overarbejde, særligt pålagt overarbejde, kan aflæses i sygefraværet. For mange medarbejdere er forudsigeligheden i deres arbejdsskema en vigtig del af det, som skaber trivsel og sammenhængskraft i hverdagen.

- et målrettet arbejde for at undgå overarbejde

Få et bedre arbejdsmiljø

Ledige stillinger i medarbejdergruppen, langtidssygemeldinger, barselsorlov mv. kan skabe nødvendigt overarbejde, hvilket kan øge presset på allerede hårdt prøvede medarbejdere. Undersøgelser peger på, at det forøgede pres kan være med til at øge stressrelaterede sygdomme, som kan aflæses direkte i sygefraværet. Brugen af ekstern arbejdskraft kan være en vigtig del af løsningen. 

Altid Vikar har sammen med flere af vores samarbejdspartnere, været en del af et målrettet arbejde for at undgå overarbejde. Vi skaber et fast team af vikarer, som vi udvælger i samarbejde med institutionerne.

Den giver kontinuitet og huskendte vikarer, som er en af vores vigtigste kerneværdier. Vi bidrager til dermed til et trygt og mindre presset arbejdsmiljø for medarbejderne.

”Vores tætte dialog med Altid Vikars personalekonsulent og at vi nærmest har vores eget team af vikarer, har stor betydning for medarbejdergruppen på vores institution. Ingen føler sig presset til at arbejde mere end de har lyst til og frygten for pludseligt pålagt overarbejde, er ligeledes elimineret. Samtidig har det frigivet en hel masse administrative timer, fordi vi på et enkelt opkald kan løse det, som førhen kunne tage en halv dag. Sidst, men ikke mindst, kan det i allerhøjeste grad aflæses i vores sygefravær, som efter samarbejdet med Altid Vikar, er faldet betydeligt”

Hos os får du dit eget team. Håndplukket til behovet

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre om de mange muligheder jeres institution har, for at få hjælp med strategisk vikardækning.

Daginstitutioner og skoler

Vi leverer kompetente og empatiske medarbejdere, der har den efterspurgte erfaring eller uddannelse inden for både normal- og specialområdet for børn og unge.

Psykiatrien

Vi tilbyder erfarne Altid Vikarer, der kan interagere med borgere med psykiatriske diagnoser. Vores vikarer har en faglig og erfaringsmæssig baggrund med psykiatriske patienter.

Leverandør af velfærd

Vi leverer Altid Vikarer til velfærden i Danmark inden for fire områder: Daginstitutioner og skoler, Handicapområdet, Pleje og sundhed og Psykiatrien.

Scroll to Top

Book an appointment