Altid Vikar

FAQ

Ring 70444404 eller se vores

Ofte stillede spørgsmål

Hvis du vil vide, hvad det indebærer af jobmuligheder, rettigheder og forventninger at blive Altid Vikar eller Altid Senior Vikar, så læs videre her.

Det er et kort vejledende skriv, og har du flere spørgsmål, så ring hellere end gerne til os på 70 44 04 44.

Når du er ude som vikar er det institutionens forsikring, der dækker den eventuelle arbejdsskade og du skal udfylde arbejdsskadesanmeldelsen på institutionen. Alle arbejdsskader skal anmeldes.

Alle vikar har tavshedspligt efter straffelovens § 152. Det betyder, at du ikke må videregive informationer om eksempelvis borgere eller andre fortrolige oplysninger, du har fået kendskab til i forbindelse med din arbejdsopgave. Tavshedspligten gælder også, når du er færdig med dit arbejde og forlader arbejdspladsen.

Du får vagter ved at stille dig til rådighed i Altid Vikars bookingsystem via Altid Vikar spp´en eller via din pc. Stiller du dig til rådighed for at tage akutvagter, så tryk ja i app´en.

  • Du møder til tiden, og du møder omklædt
  • Du er klar og imødekommende, når du er på vagt
  • Du orienterer dig om og følger de lokale retningslinjer på den enkelte institution
  • Du bruger din faglighed og er fleksibel ift. arbejdsopgaver, også̊ hvis afdelingen beder dig om at lave noget andet inden for dit kompetenceområde, end det du var blevet stillet i udsigt
  • Du lader din mobiltelefon være på lydløs og lader dig ikke forstyrre af den. Det er kun, hvis der er pause, at du kan tjekke mobilen.

Når du møder ind til en planlagt vagt, vær da opsøgende på forventninger til dig som vikar, i det pågældende afsnit og gå åbent opgaven i møde. Det er dig som vikar, der er ansvarlig for at overlevere til relevante personer (fx ansvarshavende personale) i forbindelse med, at vagten slutter.

Hos os har vi ét centralt værdigrundlag. Det er, at vores fokus skal være på det enkelte menneske, der har brug for vores hjælp og omsorg. Dette er vores ståsted.

Vi ønsker at drive et vikarbureau med fokus ud fra dette ståsted. Derfor er vores virksomhed anderledes end andre vikarbureauer. Vi har markedets største bookingafdeling, som giver kontinuitet og tryghed, vi har eget uddannelsesprogram, som giver den bedste kvalitet. Og vi har et senior vikarprogram, der giver værdi og tryghed for det enkelte menneske.

Altid Vikar har indgået overenskomst med BUPL og FOA, og vi følger som minimum Vikaroverenskomsten mellem de faglige organisationer og Dansk Erhverv. På nogle områder er vi lønførende.

Du er tilknyttet Altid Vikar på en tilknytningsaftale. Det betyder, at du er ansat i vagtens tidsrum og det er kunden, der har instruksbeføjelsen og ansvaret for dig under vagten.
Du og vi kan opsige tilknytningsaftalen med en dags varsel.
Lønnen bliver udbetalt til din Nem Konto, og lønudbetalingen sker hver 14. dag om fredagen i ulige uger.

Ja, du bestemmer selv, når du vil holde ferie eller fri. Vi følger ferieloven, og betaler 12,5 procent af din løn ind på FerieKonto. På borger.dk kan du selv se dine optjente feriepenge og bestille dem udbetalt, når du afholder ferie. Husk at opdatere din kalender via Altid Vikar app’en, også i forbindelse med ferie og anden frihed — på den måde vil din profil være passiv i den periode, du ønsker det.

Vi modtager kun sygemeldinger pr. Telefon, så vi hurtigt kan finde en anden vikar til opgaven.
Ring, så snart du finder ud af, at du ikke kan møde ind til vagten. Dagvagter senest kl. 6 og aften/nattevagter gerne senest kl. 12.
Tlf. 70444404 er åben kl. 6-22 alle dage.

Ved sygdom/fravær får du ikke løn for den planlagte vagt, og bliver du syg på vagten, får du løn for de afholdte timer.

Vi følger i øvrigt myndighedernes vejledninger om covid-19, som du kan se på coronasmitte.dk

Mød ikke ind på en vagt, hvis du får symptomer på covid-19 og føler dig syg. Bliv hjemme til du er rask igen.

Det vigtigt at informere os omkring graviditet, når du er tilknyttet Vikar bureauet. Vi vil afholde en samtale med dlg om, hvor og hvilke vikarvagter, der er muligt at udføre, selv om du er gravid.

 

Vi vil herefter tage kontakt til det/de afsnit, hvor du normalt har vagter, og undersøge hvad der er muligt. Såfremt du ikke ønsker vagter før endt barsel, vil vi kunne gøre din profil passiv, indtil du aktivt henvender dig til os efter endt barsel.

Ring til os på 70444404

Altid velkommen
til nye vikarer

Vil du vide mere om vores måde at arbejde på, så er du velkommen til at kontakte os og få en snak om, hvad vi tilbyder i Altid Vikar. Frihed, fleksibilitet og gode vilkår. 


Ring til os på 70444404.

Scroll to Top

Book an appointment