Altid Vikar

Sikrede institutioner

Erfarne medarbejdere
til sikrede institutioner

Altid Vikar har kvalificerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, der har erfaring med at arbejde med borgere med kriminel adfærd på sikrerede og åbne døgninstitutioner. Borgerne kan have forskellige diagnoser og udadreagerende adfærd, og vores medarbejderes fokus er at skabe og medvirke til en konfliktnedtrappende adfærd i relationen med borgerne. 

Vores vikarer er erfarne i at være anerkendende og er dialogbaseret i deres kommunikation med de unge eller ældre borgere på institutionerne.

Grundig screening og nultolerance

Vi er også sikre på vores medarbejdere

Altid Vikar ansætter kun pædagogiske vikarer til sikrede institutioner efter en grundig screening af medarbejdere og nultolerance på anmærkninger i straffe- og børneattester. 

Lige som med vores andre samarbejdspartnere ansætter vi kun vikarer gennem intensive, personlige jobsamtaler og kortlægning af kompetencer, så vi kan opretholde den høje kvalitet, som vi står for.

Handicapområdet

Vi leverer Altid Vikarer til velfærden i Danmark inden for fire områder: Daginstitutioner og skoler, Handicapområdet, Pleje og sundhed og Psykiatrien.

Strategisk vikardækning

Det er almindeligt kendt, at overarbejde øger stress. Vi leverer strategisk vikardækning, så dine medarbejdere kan undgå stress og ringe trivsel pga. overarbejde

Psykiatrien

Vi tilbyder erfarne Altid Vikarer, der kan interagere med borgere med psykiatriske diagnoser. Vores vikarer har en faglig og erfaringsmæssig baggrund med psykiatriske patienter.

Scroll to Top

Book an appointment