Altid Vikar

Daginstitutioner og skoler

Kompetente medarbejdere
til børn og unge

Vi leverer kompetente og empatiske medarbejdere, der har den efterspurgte erfaring eller uddannelse inden for normal- eller specialområdet for børn og unge.

Vi har morgenklare medarbejdere til at tage akutvagter i børnehaver og vuggestuer, når der er fravær af det faste personale.

Velfærd til i børnehaver, vuggestuer, dagpleje, SFO, skoler samt specialiserede bosteder og specialskoler.

Vi vægter erfaring højt

Vores medarbejdere er uddannede pædagoger, pædagogiske assistenter eller er ufaglærte pædagogmedhjælpere med minimum to års erfaring fra lignende opgaver. Nogle af vores pædagogiske medarbejdere er seniorvikarer med livslang arbejdserfaring og uddannelse fra det pædagogiske område. Vi har også uddannede skolelærere og fagskolelærere i vores vikarkorps. 

Inklusionspædagoger til børnehaver, privatskoler eller folkeskoler

Vi inkluderer alle

Til børn med særlige udfordringer og kompetencer som fx autisme tilbyder vi Altid Vikarer, der fagligt og menneskeligt kan arbejde som inklusionspædagoger. Inklusionspædagogernes kvalifikationer kommer fra baggrunde som uddannede pædagoger, pædagogiske assistenter, sundhedspersonale, handicaphjælpere – der har god erfaring med at støtte børn med særlige udfordringer.

Vi leverer inklusionspædagoger til børnehaver, privatskoler eller folkeskoler, som har pladser med børn og unge med særlige udfordringer.

Strategisk vikardækning

Det er almindeligt kendt, at overarbejde øger stress. Vi leverer strategisk vikardækning, så dine medarbejdere kan undgå stress og ringe trivsel pga. overarbejde

Book ferievikar

Undgå overraskelser og gå ferierne trygt i møde i din institution med Altid Vikar. Book faste vikarer ind nu, så de er huskendte. 

Altid Seniorvikar

Vores efterspurgte seniorvikarer er utroligt populære, som vikarer i daginstitutioner og på bosteder.

Scroll to Top

Book an appointment