Altid Vikar

Psykiatrien

Erfarne og kompetente medarbejdere

Vi tilbyder erfarne Altid Vikarer, der kan interagere med borgere med psykiatriske diagnoser. Vores vikarer har en faglig og erfaringsmæssig baggrund med psykiatriske patienter eller borgere med forskellige diagnoser.

Vikarer til bosteder, psykiatriske afdelinger, solistprojekter, psykiatrisk hjemmepleje og private

Huskendte vikarer

Det er især vigtigt, at vi til psykiatrien leverer huskendte vikarer, og vi gør en dyd ud af at tilknytte samme vikar til samme borger eller bosted, når der er fravær blandt det daglige personale. Vikaren kan have en baggrund som fx pædagog, social- og sundhedsassistent, sygeplejerske, pædagogmedhjælper eller ufaglært plejepersonale med flere års relevant erfaring. Vi leverer medarbejdere til bosteder, psykiatriske bosteder, psykiatriske afdelinger, solistprojekter, psykiatrisk hjemmepleje og private.

Vi leverer til velfærden

Vi leverer Altid Vikarer til velfærden i Danmark inden for fire områder: Daginstitutioner og skoler, Handicapområdet, Pleje og sundhed og Psykiatrien.

Strategisk vikardækning

Det er almindeligt kendt, at overarbejde øger stress. Vi leverer strategisk vikardækning, så dine medarbejdere kan undgå stress og ringe trivsel pga. overarbejde

Handicapområdet

Vores medarbejderes vigtigste kerneopgave er at sørge for, at borgere med fysiske handicap og udviklingshandicap får den rigtige støtte og hjælp.

Scroll to Top

Book an appointment