Altid Vikar

Pleje og sundhed

Vi værdsætter den høje
kvalitet i arbejdet

Vores Altid Vikarer bidrager til, at kvaliteten i pleje- og omsorgssektoren bliver ved med at være på et højt niveau ved fravær af det faste personale i kortere eller længere perioder.

Sundhedsvikarer til varierede plejebehov

Vi leverer sundhedsvikarer til plejecentre, demensafsnit, udkørende hjemmepleje og sygepleje samt pleje til borgere, der er visiteret til sundhedsydelser i eget hjem.

Vi leverer til velfærden

Vi leverer Altid Vikarer til velfærden i Danmark inden for fire områder: Daginstitutioner og skoler, Handicapområdet, Pleje og sundhed og Psykiatrien.

Strategisk vikardækning

Det er almindeligt kendt, at overarbejde øger stress. Vi leverer strategisk vikardækning, så dine medarbejdere kan undgå stress og ringe trivsel pga. overarbejde

Handicapområdet

Vores medarbejderes vigtigste kerneopgave er at sørge for, at borgere med fysiske handicap og udviklingshandicap får den rigtige støtte og hjælp.

Scroll to Top

Book an appointment