Ring til booking på

70 44 44 04

Pædagogisk- og
Sundhedsfagligt vikarbureau.

 

Altid Vikar er et pædagogisk- og sundhedsfagligt vikarbureau med en bred stab af medarbejdere, der har erfaring fra alle områder af det sundhedsfaglige og det pædagogiske virkefelt.

Uanset om behovet er sundhedsfagligt til plejesektoren, eller pædagogiske til alm. institutioner og børnehaver, eller vikarer til det psykiatriske felt, så har vores vikarer erfaringen til at løse bl.a. solistopgaver, Low Arousal, skærmning, og mange andre pædagogiske udfordringer.

Vi har hertil en betydelig stab af Social- og Sundhedspersonaler, assistenter, seniorer og ufaglærte ansat. 

Vi løser også BPA vikar opgaver efter aftale, samt ALS opgaver. Vi tilbyder kort sagt kompetente og motiverede vikarer, der dækker ved sygdom, ferie, længerevarende fravær og lignende situationer.

Altid Vikar og Sundhedsområdet

Altid Vikar har i dag skrevet under på en samarbejdsaftale med Allerød Kommune om levering af sundhedspersonale. Tak til Allerød for tilliden – og velkommen til Altid Vikar.
 
Vi kommer derfor til at opruste med mange flere dygtige nye Social- og Sundhedsassistenter og hjælpere, som vil løse opgaver på Plejehjem og i Hjemmeplejen i Allerød – men også i Gilleleje, Helsinge og Hillerød. Vi kommer til at åbne op for både fuldtids- deltids og akut vikarpersonale, som fx ønsker at supplere en fast indtægt med vikararbejde.
 
Som ekstra jobtryghed kommer vi fremover også til at tilbyde en fast tilknyttet medarbejderkonsulent til vores sundhedspersonale, så man har en fast sparringspartner i det daglige.

Altid Senior Vikar

Altid Senior Vikar er for dig, som er + 55 år. Måske du er parat til at skifte mange års slid ud med selvbestemmelse og færre arbejdstimer, eller måske du er gået på pension og har stadig lyst og energi til at arbejde på en ny og anderledes måde.

Hvis du er pensionist må du supplere din pension med lønindkomst på 122.000,- kr. om året – uden at du trækkes i din pension. Det betyder i praksis mulighed for at tjene op til ca. 10.000,- kr. ekstra om måneden. Vi er rigtig godt igang og seniorer er ude på daginstitutioner rundt om på Sjælland. Andre har opgaver på bosteder og plejehjem.

Send mail til kontakt@altidseniorvikar.dk, hvis du vil være med.

Kvalitet, kontinuitet og Leveringssikkerhed

Som det fremgår af vores værdigrundlag, så ønsker vi at drive vores virksomhed med fokus på etik, kontinuitet og faglighed og herigennem finde succes i arbejdet, sammen med vores kunder, og de sårbare og udsatte borgere, der har behov for hjælp.

Derfor ses vores værdigrundlag allerede i rekrutteringsprocessen af nye medarbejdere. Vi insisterer på at screene alle nye medarbejdere, og vi insisterer på at kvalitet og faglighed skal være i top. 

Det ses i vores konkurrencedygtige og gennemskuelige priser. Alle vikarer aflønnes efter samme vilkår og samme aftaler med kunden/arbejdspladsen. Vi forfordeler ikke.

Det ses ved, at mange af vores vikarer har vist deres værdi på gulvet – inden de blev vikar. Mange er blevet anbefalet af en ven, eller en kollega, og mange er blevet anbefalet til os via vores gode netværk.

Med det absolut bedste booking-team i landet forsøger vi at skabe kontinuitet og så få udskiftninger i vikarteamet som muligt. Du oplever ikke mange nye ansigter – med mindre du har brug for flere hænder.

Værdigrundlag

Mennesket Først 

Hos Altid Vikar har vi mennesket i fokus. Det betyder helt konkret, at mennesket kommer først i alle henseender. Alle mennesker har ret til det bedst mulige liv og vi sætter en ære i at tilbyde den hjælp, der sikrer netop dette hos de mennesker vi samarbejder med. Dette gør sig gældende uden for vores organisation såvel som inden for vores organisation. Dette er vores etiske ståsted.

 

Vi har vikarer, der kan førstehjælp, skærmning, forflytning, konflikthåndtering og respiratorisk overvågning

Akut vikar

Har du behov for en vikar her og nu, så finder vi en. Og hvis vi kan, så finder vi en der allerede kender jeres institution. Også vikarer til BPA ordninger.

Planlagt vikar

Har du en medarbejder der er langtidssyg, skal på kursus eller lignede sender vi er vikar. Vikaren bookes fra 24 timer, til en måned før vagtens start.

Fast vikar

Har du brug for at en vikar der kan indgå i et fastlagt rul i en korter eller længer periode, så finder vi den rigtig vikar til dig.

Skærmning

Har du brug for at få skærmet en borger i en periode, har vi stor erfaring med borgere med særlig behov.

Overvågning

Har du brug for overvågning af en beboer har vi altid en vikar der kan træde til - så dit faste personale kan blive på gulvet. Vi har også personale med uddannelse i respiratorisk overvågning

Udadreagerende borger

Vi har stor erfaring med borgere med udadreagerende adfærd. Vi har vikarer med stor erfaring i forebyggelse af vold og magtanvendelse gennem en konfliktnedtrappende tilgang - Low Arousal m.m

Solistprojekter

Har du, i en korter eller længer periode, behov for at en borger dækkes 1:1 eller 2:1 kan vi hurtigt sætte en team. Dette kan være i instititionen eller eksempelvis i et sommerhus.

Daginstitutioner​

Har du behov for hjælp i din daginstitution? Vi har personale med stor erfaring fra både børnehave og vuggestue. Mange har erfaring med særbehov og inklusions børn.

Børsen Gazelle 2022!

Så kom der en Gazelle forbi Altid Vikar. Vi takker ydmygt og stolt for anerkendelsen. Altid Vikar er lige fyldt 5 år og startede med 25 medarbejdere, i dag er vi 875 pædagogiske og sundhedsfaglige vikarer samt seniorvikarer på Sjælland og i Syd- og Sønderjylland.

Tak til alle vores medarbejdere, der lægger en kæmpe indsats med borgernær velfærd ude på gulvet på landets bosteder, plejecentre, daginstitutioner og hos sårbare borgere, der kræver en særlig indsats.

Som kunde har du automatisk adgang til vores bookingsystem 24 timer i døgnet.

Opret vagter når det passer dig - hvor det passer dig.