Ring til booking på

70 44 44 04

Pædagogiske vikarer.
Hver dag. Døgnet rundt.​

Altid Vikar er primært et pædagogisk vikarbureau med en bred stab af medarbejdere, der har erfaring fra alle områder af det pædagogiske virkefelt. Uanset om behovet er pædagogiske vikarer til alm. institutioner og børnehaver, eller vikarer til det psykiatriske felt, så har vores pædagoger også erfaringen til at løse bl.a. solistopgaver, Low Arousal, skærmning, og mange andre pædagogiske udfordringer.

Vi har også en betydelig stab af Sygeplejersker, Social- og Sundhedspersonaler, assistenter og ufaglærte ansat, som dækker en række andre institutioner.

Vi tilbyder kort sagt kompetente og motiverede vikarer, der dækker ved sygdom, ferie, længerevarende fravær og lignende situationer.

Altid Senior Vikar

Bliv Senior Vikar

Senior Vikar er for dig, som er blevet lidt ældre og formentlig gået på pension – men som stadig har lyst og energi til at arbejde på en ny og anderledes måde.

Som pensionist må du supplere din pension med lønindkomst på 122.000,- kr. om året – uden at du trækkes i din pension. Det betyder i praksis mulighed for at tjene op til ca. 10.000,- kr. ekstra om måneden. 

Vi satser på at vi kan sende de første seniorer ud på daginstitutioner i løbet af oktober start november. For at komme med i forløbet, så tilmeld dig vores informationsmøder, som vi afholder næste gang den 28. og den 29. oktober mellem kl. 10 og 11. Her byder vi på information om projektet, en kop kaffe og har desuden en økonomisk rådgiver med. Tilmeld dig ved at sende en besked til kontakt@altidseniorvikar.dk, eller ring på 25344404.

Læs mere om Altid Senior Vikar her

Kvalitet, kontinuitet og Leveringssikkerhed

Som det fremgår af vores værdigrundlag, så ønsker vi at drive vores virksomhed med fokus på etik, kontinuitet og faglighed og herigennem finde succes i arbejdet, sammen med vores kunder, og de sårbare og udsatte borgere, der har behov for hjælp.

Derfor ses vores værdigrundlag allerede i rekrutteringsprocessen af nye medarbejdere. Vi insisterer på at screene alle nye medarbejdere, og vi insisterer på at kvalitet og faglighed skal være i top. 

Det ses i vores konkurrencedygtige og gennemskuelige priser. Alle vikarer aflønnes efter samme vilkår og samme aftaler med kunden/arbejdspladsen. Vi forfordeler ikke.

Det ses ved, at mange af vores vikarer har vist deres værdi på gulvet – inden de blev vikar. Mange er blevet anbefalet af en ven, eller en kollega, og mange er blevet anbefalet til os via vores gode netværk.

Med det absolut bedste booking-team i landet forsøger vi at skabe kontinuitet og så få udskiftninger i vikarteamet som muligt. Du oplever ikke mange nye ansigter – med mindre du har brug for flere hænder.

Værdigrundlag

Mennesket Først 

Hos Altid Vikar har vi mennesket i fokus. Det betyder helt konkret, at mennesket kommer først i alle henseender. Alle mennesker har ret til det bedst mulige liv og vi sætter en ære i at tilbyde den hjælp, der sikrer netop dette hos de mennesker vi samarbejder med. Dette gør sig gældende uden for vores organisation såvel som inden for vores organisation. Dette er vores etiske ståsted.

Vores menneskesyn involverer det hele menneske. Vi tilstræber en opmærksomhed på både de fysiske og psykiske behov som vores kunder oplever. Men vores opmærksomhed rækker længere end vores kunder. Vi tror på, at denne opmærksomhed skal tjene vores ansatte, lige såvel som vores kunder. Hvorfor vi hos Altid Vikar kerer os om vores medarbejdere, som vi kerer os om de sårbare og udsatte mennesker vi arbejder med. 

Vores kunder mødes af vores medarbejdere med et fokus, der er rette mod kerneopgaven og som ses i en særlig opmærksomhed på vores kunder behov. For at sikre denne opmærksomhed har Altid Vikar blik for, at vores medarbejdere altid har de rette kompetencer og den rette faglighed, der medfører det helt rigtige match mellem vores kunder og vores vikarer. 

 

Pædagogisk vikarbureau Nordsjælland

En dækningsgrad tæt på 100% har resulteret i et årelangt samarbejde med mere end 30 institutioner i følgende kommuner og regioner:

hillerod_brand_white

Vi har vikarer, der kan førstehjælp, skærmning, forflytning, konflikthåndtering og respiratorisk overvågning

Akut vikar

Har du behov for en vikar her og nu, så finder vi en. Og hvis vi kan, så finder vi en der allerede kender jeres institution.

Planlagt vikar

Har du en medarbejder der er langtidssyg, skal på kursus eller lignede sender vi er vikar. Vikaren bookes fra 24 timer, til en måned før vagtens start.

Fast vikar

Har du brug for at en vikar der kan indgå i et fastlagt rul i en korter eller længer periode, så finder vi den rigtig vikar til dig.

Skærmning

Har du brug for at få skærmet en borger i en periode, har vi stor erfaring med borgere med særlig behov.

Overvågning

Har du brug for overvågning af en beboer har vi altid en vikar der kan træde til - så dit faste personale kan blive på gulvet. Vi har også personale med uddannelse i respiratorisk overvågning

Udadreagerende borger

Vi har stor erfaring med borgere med udadreagerende adfærd. Vi har vikarer med stor erfaring i forebyggelse af vold og magtanvendelse gennem en konfliktnedtrappende tilgang - Low Arousal m.m

Solistprojekter

Har du, i en korter eller længer periode, behov for at en borger dækkes 1:1 eller 2:1 kan vi hurtigt sætte en team. Dette kan være i instititionen eller eksempelvis i et sommerhus.

Daginstitutioner​

Har du behov for hjælp i din daginstitution? Vi har personale med stor erfaring fra både børnehave og vuggestue. Mange har erfaring med særbehov og inklusions børn.

Som kunde har du automatisk adgang til vores bookingsystem 24 timer i døgnet.

Opret vagter når det passer dig - hvor det passer dig.

Scroll til toppen