Ring til booking på

70 44 44 04

Pædagogiske vikarer.
Hver dag. Døgnet rundt.​

Hos Altid Vikar får du dit eget vikarteam. Håndplukket til dit behov.

Altid Vikar er et solidt forankret pædagogisk vikarbureau med base i Nordsjælland. Vi løser opgaver på Sjælland og Bornholm inden for det pædagogiske og psykiatriske felt. Vi gør meget ud af rekruttering, oplæring og opfølgning med kunden. Dette har resulteret i et stort, erfarent og yderst kompetent vikarkorps inden for; solistopgaver, Low Arousal, skærmning, og mange andre pædagogiske opgaver.

Hvis du søger en pædagog eller pædagogisk vikar, har vi markedets måske bedste produktkatalog og en særdeles konkurrencedygtig og gennemsigtig prisstrategi, samtidig med at vi er lønførende.

Pædagogisk vikarbureau Nordsjælland

Uddannelse

Præhospital medicinhåndtering og farmakologi

Deltageren kan handle selvstændigt samt reflektere over problemstillinger i forbindelse med administration af lægemidler til den enkelte patient. Deltageren kan observere patientens tilstand og reagere hensigtsmæssig ved forandringer og medicinudløste

Se mere »

Konflikthåndtering

I forbindelse med jobudøvelsen kan deltageren afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige

Se mere »

Ledige stillinger

Nyheder

24/3 21
Altid Vikar åbner kontor på Bornholm 

Altid Vikar er et solidt forankret pædagogisk vikarbureau med base i Nordsjælland. Vi løser opgaver på Sjælland og Bornholm inden for det pædagogiske og psykiatriske felt. 

24/3 21
job: Altid Vikar søger fast nattevagt

Altid Vikar er et solidt forankret pædagogisk vikarbureau med base i Nordsjælland. Vi løser opgaver på Sjælland og Bornholm inden for det pædagogiske og psykiatriske felt. 

Ledige stillinger

Altid Vikar er et solidt forankret pædagogisk vikarbureau med base i Nordsjælland. Vi løser opgaver på Sjælland og Bornholm inden for det pædagogiske og psykiatriske felt. 

Uddannelstilbud

Altid Vikar er et solidt forankret pædagogisk vikarbureau med base i Nordsjælland. Vi løser opgaver på Sjælland og Bornholm inden for det pædagogiske og psykiatriske felt. 

Pris, kvalitet & kontinuitet

Vi har en særdeles konkurrencedygtig og gennemsigtig prisstrategi, samtidig med at vi er lønførende. Vores overskud kommer ikke af et stort overhead, men af mange solgte vagter.

Alle vore vikarer har vist deres værd på gulvet. De er alle blevet anbefalet af en kollega, og det er et kvalitetsstempel i sig selv.

Vi har vikarer der har været hos kunden længere end de fastansatte. Du oplever ikke nye ansigter med mindre du har brug for flere hænder. Altid Vikar er et vikarbureau, hvor du får du dit eget vikarteam. Håndplukket til dit behov. Dit team. Hver dag. Døgnet rundt.

Værdigrundlag

Mennesket Først

Hos Altid Vikar har vi mennesket i fokus. Det betyder helt konkret, at mennesket kommer først i alle henseender. Alle mennesker har ret til det bedst mulige liv og vi sætter en ære i at tilbyde den hjælp, der sikrer netop dette hos de mennesker vi samarbejder med. Dette gør sig gældende uden for vores organisation såvel som inden for vores organisation. Dette er vores etiske ståsted.

Vores menneskesyn involverer det hele menneske. Vi tilstræber en opmærksomhed på både de fysiske og psykiske behov som vores kunder oplever. Men vores opmærksomhed rækker længere end vores kunder. Vi tror på, at denne opmærksomhed skal tjene vores ansatte, lige såvel som vores kunder. Hvorfor vi hos Altid Vikar kerer os om vores medarbejdere, som vi kerer os om de sårbare og udsatte mennesker vi arbejder med. 

Vores kunder mødes af vores medarbejdere med et fokus, der er rette mod kerneopgaven og som ses i en særlig opmærksomhed på vores kunder behov. For at sikre denne opmærksomhed har Altid Vikar blik for, at vores medarbejdere altid har de rette kompetencer og den rette faglighed, der medfører det helt rigtige match mellem vores kunder og vores vikarer. 

Vi ønsker at drive vores virksomhed med fokus på etik, kontinuitet og faglighed og igennem vores værdigrundlag, finder vi succes i arbejdet med vores kunder og de sårbare og udsatte borgere, vores kunder dagligt udgør en stor indsats for. Derfor ses disse overvejelser allerede i rekrutteringsprocessen af nye medarbejdere. Vi har og vil have dygtige medarbejdere, og vi har og vil have tilfredse kunder. Derfor sætter vi mennesket først. 

En dækningsgrad tæt på 100% har resulteret i et årelangt samarbejde med mere end 30 institutioner i følgende kommuner og regioner:

hillerod_brand_white

Vi har vikarer, der kan førstehjælp, skærmning, forflytning, konflikthåndtering og respiratorisk overvågning

Akut vikar

Har du behov for en vikar her og nu, så finder vi en. Og hvis vi kan, så finder vi en der allerede kender jeres institution.

Planlagt vikar

Har du en medarbejder der er langtidssyg, skal på kursus eller lignede sender vi er vikar. Vikaren bookes fra 24 timer, til en måned før vagtens start.

Fast vikar

Har du brug for at en vikar der kan indgå i et fastlagt rul i en korter eller længer periode, så finder vi den rigtig vikar til dig.

Skærmning

Har du brug for at få skærmet en borger i en periode, har vi stor erfaring med borgere med særlig behov.

Overvågning

Har du brug for overvågning af en beboer har vi altid en vikar der kan træde til - så dit faste personale kan blive på gulvet. Vi har også personale med uddannelse i respiratorisk overvågning

Udadreagerende borger

Vi har stor erfaring med borgere med udadreagerende adfærd. Vi har vikarer med stor erfaring i forebyggelse af vold og magtanvendelse gennem en konfliktnedtrappende tilgang - Low Arousal m.m

Solistprojekter

Har du, i en korter eller længer periode, behov for at en borger dækkes 1:1 eller 2:1 kan vi hurtigt sætte en team. Dette kan være i instititionen eller eksempelvis i et sommerhus.

Daginstitutioner​

Har du behov for hjælp i din daginstitution? Vi har personale med stor erfaring fra både børnehave og vuggestue. Mange har erfaring med særbehov og inklusions børn.

Som kunde har du automatisk adgang til vores bookingsystem 24 timer i døgnet.

Opret vagter når det passer dig - hvor det passer dig.

Please complete the required fields.
Please select your image(s) to upload.