Fagområde:

Børnehaver og vuggestuer

Opgave:

En af Altid Vikars hovedområder er at levere Børnehavevikarer og Børnehave medhjælpere til alle daginstitutioner i Danmark. Vi har en dækningsprocent på 98 % på adspurgte vagter inden for Akutvagter til Børnehaver, hvor vi er i stand til at levere kvalificeret medhjælpere til Børnehaver fra dag til dag.

Med de nye krav til bemandingen i Børnehaver, vil behovet for medhjælpere til børnehaver blot stige over de nærmeste år. Der bliver behov for faguddannet pædagogiske medhjælper til børnehaver og der bliver behov for erfarende ældre medhjælpere til børnehaver. Det er bl.a. derfor vi har etableret Altid Senior Vikar, for at kunne aktivere nogle faglige stærke seniorer til, at blive pædagogiske medhjælpere til børnehaver eller blot Akutvikar til børnehaver.

Vi har i vores stab ca. 600 medarbejdere, der alle har hands-on erfaring med arbejdet som Børnehave vikar eller som Børnehave medhjælper – og de vil kunne træde til med få timer varsel over det meste af landet.

Kvalifikationer:

Vores personaler er pædagoger, pgu – pædagogisk grunduddannelse, samt ufaglærte med stor pædagogisk erfaring i arbejdet med børn. Samt seniorer med erfaring og baggrund inden for faget.

Hvor:

Børnehaver, privatskoler og vuggestuer samt dagplejer.

Kontakt:

Ring til os på 70444404 eller send en mail til Jeanette på kontakt@altidvikar.dk