Fagområde:

Pleje og sundhedsområdet

Opgave:

Vores kerneopgaven er at bidrage til, at kvaliteten i pleje og omsorgssektoren forbliver på et højt niveau ved fravær af normalt dagligt personale. Vores store vikardatabase gør det naturligt at vi dækker dette området

Kvalifikationer:

Vores vikarer til pleje- og sundhedsområdet er fortrinsvist social- og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, sygehjælpere, sygeplejersker og personale med flere års erfaring med pleje og omsorgsopgaver.

Hvor:

På plejehjem, hjemmepleje, demensafsnit og i forbindelse med aflastning.