Fagområde:

BPA

Opgave:

Vikarer til særlig støtte, personlig pleje, overvågning og ledsagelse hos borgere, der har et svært fysisk handicap, men som alligevel vil leve så selvstændigt og normalt som muligt i egen privat bolig eller i beskyttet bolig.

Kvalifikation:

Der er ikke et specifikt uddannelseskrav til vores BPA medarbejdere. Men vi forudsætter mindst 24 måneders erfaring, samt lyst og vilje til at arbejde med mennesker, der har behov for hjælp. Empati, pålidelighed, fleksibilitet og fortrolighed er kerne-kompetencer foruden en udpræget sans for situationsfornemmelse.