Præhospital medicinhåndtering og farmakologi

Præhospital medicinhåndtering og farmakologi

Deltageren kan handle selvstændigt samt reflektere over problemstillinger i forbindelse med administration af lægemidler til den enkelte patient. Deltageren kan observere patientens tilstand og reagere hensigtsmæssig ved forandringer og medicinudløste forgiftningstilstande på baggrund af viden om lægemidlers virkning, bivirkning og interaktion. Deltageren kan anvende internetbaserede databaser til at søge viden om de enkelte lægemidlers indikationer, dosis, virkning, bivirkninger og interaktioner samt styrker og enheder. Handle hensigtsmæssigt i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om ansvar og kompetence, samt viden om de sikkerhedsmæssige aspekter. Deltageren kan samarbejde med relevante parter i forbindelse med medicinadministration og foretage dokumentation af utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om gældende retningslinjer inden for eget arbejdsområde. Deltageren kan søge viden om konkrete delegationer af medicinske præparater i eget optageområde. Den viden og de færdigheder, som deltageren opnår, omfatter lægemiddelgrupper, promedicin.dk, sundhedsloven, autorisationsloven, kvalitetssikring, patient tilgang, anatomi og fysiologi, smittericisi og -forebyggelse, undersøgelsesmetodik, arbejdsmiljø, compliance begrebet, patientsikkerhed (medicinordination, dokumentation, kontrol, administration, opbevaring og bortskaffelse, closed loop, markering med label, blanding af medicin, lægemiddelregning), ansvarsfordeling, hygiejne, behandlingsmuligheder intrahospitalt, brug af point of care teknologier (f.eks. ultralyd, blodprøver mv.).

  Dato: 
  Kommer snarest

  Varighed:
  3,5 timer

  Vil du vide mere om kurset kan du kontakte Knud Erik på knuderik@altidgruppen.dk
  eller 27 11 51 60