Intro til førstehjælp på jobbet

Intro til førstehjælp på jobbet

Deltageren kan efter gennemført kursus:

  • Gengive førstehjælpens 4 hovedpunkter.
  • Forklare hvordan ulykken standses.
  • Udføre nødflytning på jord og fra bil.
  • Forklare, hvorfor alle tilskadekomne skal sikres luft til lungerne og blod til hovedet.
  • Undersøge om en person er bevidstløs, og om han trækker vejret.
  • Lægge en person i aflåst sideleje.
  • Standse en sprøjtende blødning.
  • Formulere en korrekt alarmering.

Dato: 
Kommer snarest

Varighed:
3 timer

Vil du vide mere om kurset kan du kontakte Knud Erik på knuderik@altidgruppen.dk
eller 27 11 51 60