Fagområde:

Inklusionspædagoger

Opgave:

Håndtering af børn med særlige udfordringer. Børn der har brug for tæt pædagogisk støtte.

Kvalifikationer:

Det er pædagoger, PGU’er, sundhedspersonaler, handikaphjælpere. Alle med erfaring i håndtering af børn med særlige udfordringer.

Hvor:

Det er pædagoger i børnehaver, privatskoler, folkeskoler ol. som har pladser med børn og unge med særlige udfordringer.