Intro til førstehjælp på jobbet

Deltageren kan efter gennemført kursus: Gengive førstehjælpens 4 hovedpunkter. Forklare hvordan ulykken standses. Udføre nødflytning på jord og fra bil. Forklare, hvorfor alle tilskadekomne skal sikres luft til lungerne og blod til hovedet. Undersøge om en person er bevidstløs, og om han trækker vejret. Lægge en person i aflåst sideleje. Standse en sprøjtende blødning. Formulere …

Intro til førstehjælp på jobbet Læs mere »