Blog

Vikaruddannelse til psykiatrien – 29 dage

Vikaruddannelsen indeholder følgende emner: Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien Målet med forløbet: Deltageren kan medvirke i tilrettelæggelsen af et målrettet omsorgs- og støtteforløb i samarbejde med

Read More »

Almen fødevarehygiejne

Der lægges særligt vægt på, at deltagerne kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de relevante branchekoder.

Read More »